Waarom bij Radio FM Gold adverteren?!

U bereikt een responsgerichte doelgroep, treft uw klant in het hart, in zijn regio, waar hij winkelt. U krijgt creatieve reclame-concepten op een radio waar écht naar geluisterd wordt.

Hoe adverteren?

Radio FM Gold heeft een heel eenvoudig systeem uitgewerkt. U bepaalt zelf het aantal spots, volgens uw te besteden budget. Dit is een heel flexibel systeem.

Welke zijn onze tarieven?

Uw boodschap komt in de ether tussen 7 uur en 21 uur. Een publiciteitscampagne loopt over minstens 1 week. Er zijn volumekortingen: van 10% tot 65%.

Voor meer inlichtingen stuur een mail naar publiciteit@radiofmgold.be